ورودی اصلی دانشگاه۴

ورودی اصلی دانشگاه

سالن ورود و خروج دانشجویی به تفکیک خواهران و برادران به متراژ 200 متر مجهز...

ساختمان اصلی(ساختمان شهید شهریاری)۶

ساختمان اصلی(ساختمان شهید شهریاری)

ساختمان آموزشی و اداری به مساحت 6200 متر دارای 40 کلاس درسی و 6 آزمایشگاه دارای...

ساختمان فنی مهندسی (ساختمان ۹ دی)۹

ساختمان فنی مهندسی (ساختمان ۹ دی)

ساختمان آموزشی به مساحت 6200 متر دارای 40 کلاس درسی و 6 آزمایشگاه

مجتمع فرهنگی رفاهی حضرت رسول اکرم(ص)۶

مجتمع فرهنگی رفاهی حضرت رسول اکرم(ص)

در دو طبقه شامل همکف : سالن غذا خوری دانشجویی خواهران وبرادران ، غذاخوری...

ساختمان بوفه۲

ساختمان بوفه

بوفه دانشجویی خواهران و برادران به همراه آشپزخانه به متراژ 390 متر دارای دو...

سایت های کامپیوتری۲

سایت های کامپیوتری

سایت کامپیوتری دانشجویان جهت استفاده پژوهشی و علمی . دارای 5 سایت کامپیوتری...