ثبت نام کارت تردد در پارکینگ دانشگاه

قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از پارکینگ دانشجویی دانشگاه ، با توجه به راه اندازی پارکینگ ، نسبت به تکمیل فرم پیوست و پرداخت هزینه مربوطه اقدام و نسبت به دریافت تگ تردد از مسئول محترم پارکینگ اقدام نمایید .اولویت استفاده از پارکینگ برای دانشجویانی است که ثبت نام و دریافت تگ تردد را به موقع انجام داده اند .
 • نام*نام و نام خانوادگی
  0
 • نام پدر*نام کامل
  1
 • 2
 • شماره دانشجویی :*کامل وارد شود
  3
 • کد ملی :*بدون خط تیره
  4
 • تلفن همراه :*
  5
 • تلفن ثابت:*با کد شهر
  6
 • شماره پلاک :*63/ص/ 298 ایران 68
  7
 • نوع ماشین :*نام کامل
  8
 • راهنمای استفاده از پارکینگ دانشجویی : 1- ثبت نام در سامانه 2 - دریافت تگ پارکینگ (بعد از ثبت نام در این سامانه با در دست داشتن کارت ملی و دانشجویی خود به همراه وسیله نقلیه برای دریافت و نصب تگ مغناطیسی به پارکینگ دانشگاه مراجعه نمایید) 3-نحوه پرداخت هزینه :شارژ نمودن حساب مربوط به تغذیه ( با توجه به هوشمند بودن پارکینگ دانشگاه هزینه به صورت اتوماتیک در زمان استفاده از پارکینگ از حساب تغذیه دانشجویان کسر می گردد ، لذا باید در زمان استفاده از پارکینگ حساب شما دارای موجودی باشد ، هزینه پارکینگ به صورت روزانه و برای استفاده به مدت یک روز کامل بدون محدودیت تردد 1000 تومان می باشد ). 4-زمان ارائه خدمات پارکینگ ( 7:30 الی 18:30 ) 5-در صورت عدم دریافت تگ مغناتیسی به هیچ عنوان نمیتوان از پارکینگ دانشگاه استفاده نمود . تذکر مهم (( در صورتی که حساب تغذیه شما غیر فعال میباشد ابتدا قبل از ثبت نام در این سامانه باید حتما با در دست داشتن کارت دانشجویی به واحد تغذیه دانشگاه مراجعه کرده و حساب تغذیه خود را فعال نمایید تا بتوانید از پارکینگ استفاده نمایید )
  9