راه اندازی یا تغیر رمز وای فای دانشگاه

دانشجویانی که امکان استفاده از وای فای دانشگاه را ندارند ، فرم زیر را تکمیل نمایند . نام کاربری = شماره دانشجویی رمز ورود = شماره شناسنامه
 • 0
 • نام*نام کامل
  1
 • نام خانوادگی :*نام کامل
  2
 • شماره دانشجویی :*نام کامل
  3
 • شماره شناسنامه:*نام کامل
  4