اعلام مشکلات سایت

دانشجویان میتوانند در صورت بروز مشکلات فنی (بجز مشکلات آموزشی که مربوط به کارشناسان آموزش میشود ) در سایت دانشگاه فرم زیر را تکمیل کرده تا ما این مشکلات را در اسرع وقت برطرف نماییم .
 • 0
 • نام*نام کامل
  1
 • نام خانوادگی*نام کامل
  2
 • شماره دانشجویی*نام کامل
  3
 • موضوع مشکل :*نام کامل
  4
 • شرح کامل مشکل یا ایده :*توضیح بیشتر
  5
 • شماره تماس در صورت نیاز به تماس یا پیگیری*نام کامل
  6