اعلام مشکلات سایت

دانشجویان میتوانند در صورت بروز مشکلات فنی (بجز مشکلات آموزشی که مربوط به کارشناسان آموزش میشود ) در سایت دانشگاه فرم زیر را تکمیل کرده تا ما این مشکلات را در اسرع وقت برطرف نماییم .در صورت داشتن مشکل در ورود به سامانه دوره های آنلاین نیز در همین فرم مشکل خود را مطرح نمایید .
 • 0
 • نام*نام کامل
  1
 • نام خانوادگی*نام کامل
  2
 • شماره دانشجویی*نام کامل
  3
 • موضوع مشکل :*نام کامل
  4
 • شرح کامل مشکل یا ایده :*توضیح بیشتر
  5
 • شماره تماس در صورت نیاز به تماس یا پیگیری*نام کامل
  6