مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان خواهر واحد با حضور همکاران

۱۹ آذر ۱۳۹۷ | ۰۸:۴۰ کد : ۱۰۱۷
تعداد بازدید:۱۸۳
در روز سه شنبه ۲۹/۸/۹۷ در سالن ورزشی جهادگران هشتگرد برگزار گردید و نفرات اول تا سوم مسابقات به شرح ذیل مشخص گردیدند : نفراول : خانم سودابه احمدی نفر دوم : خانم کبری طاهر خانی نفر سوم : خانم رقیه منصوری مقدم
مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان خواهر واحد با حضور همکاران