ارتباط با ورودی های جدید

۱۷ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۳ کد : ۱۰۵۵
تعداد بازدید:۱۵۶۳
دانشجویان ورودی جدید در صورت داشتن هرگونه سوال میتوانند از این قسمت با دانشگاه در ارتباط باشند .
ارتباط با ورودی های جدید

( ۱۴ )