آگهی مناقصه

۲۶ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۰:۵۹ کد : ۱۰۹۱ آخرین اخبار
تعداد بازدید:۳۴۴
دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به واگذاری امور خدماتی و تاسیسات مورد نیاز خود بصورت حجمی با بکارگیری ۸ نفر نیروی پیمانکاری به شرکت واجد شرایط اقدام نماید.
آگهی مناقصه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به واگذاری امور خدماتی و تاسیسات مورد نیاز خود بصورت حجمی با بکارگیری 8 نفر نیروی پیمانکاری به شرکت واجد شرایط اقدام نماید.

لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه به همراه مدارک احراز هویت و تصویر گواهی تعیین صلاحیت صادره از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به نشانی:هشتگرد-میدان صنعت-بلوار شهدا-خیابان شهید صدوقی(سایت اداری شهرستان)دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد-اداره عمران مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه به مبلغ 500.000 ریال اقدام نمایند.

مهلت فروش و عودت اسناد به مدت 15 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی می باشد.(ساعت کاری از روز شنبه 8 صبح الی چهارشنبه 16  می باشد)

هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات دارای اختیار تام است.

شرکت کنندگان در مناقصه ملزم به ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی به مبلغ 180.000.000 ریال به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد می باشند.

همچنین سایر شرایط در فرمهای اسناد مناقصه مندرج می باشد.

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02644236091 آقای مهندس رنجبرپور تماس حاصل فرمائید.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد