اطلاعیه کارآموزی

۳۰ تیر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۱۱۷۶ اطلاعیه های معاونت علمی
تعداد بازدید:۱۳۲
به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که در ترم تابستان ۹۸-۹۷ سال تحصیلی واحد درسی کارآموزی را اخذ نموده اند می رساند جهت انجام مراحل ثبت و دریافت معرفی نامه دوره کارآموزی تا پایان ۰۲ مرداد ماه سال جاری به دفتر ارتباط با صنعت مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه درس مربوطه حذف خواهد شدو عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجو خواهد بود .
اطلاعیه کارآموزی