اطلاعیه کارآموزی

۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۱۱۷۶ اطلاعیه های معاونت علمی
تعداد بازدید:۱۲۰۹
به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که در ترم نیمسال دوم ۹۹-۹۸ سال تحصیلی واحد درسی کارآموزی را اخذ نموده اند می رساند جهت انجام مراحل ثبت و دریافت معرفی نامه دوره کارآموزی حداکثر تا تاریخ ۹۸/۱۲/۲۱ به دفتر ارتباط با صنعت مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه درس مربوطه حذف خواهد شدو عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجو خواهد بود .
اطلاعیه کارآموزی

( ۱ )