معرفی کارآموزی تابستان ۱۴۰۰

۱۸ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۸:۵۵ کد : ۱۲۱۷ اطلاعیه های معاونت علمی
تعداد بازدید:۹۱۰
دانشجویانی که در نیمسال تابستان ۱۴۰۰-۱۳۹۹ کارآموزی انتخاب نموده اند حداکثر تا تاریخ ۰۰/۰۵/۲۵ نسبت به اخذ معرفی نامه از اداره پژوهش دانشگاه اقدام نمایند. عواقب ناشی از تاخیر بعهده دانشجو می باشد . دفتر پژوهش -ارتباط با صنعت
معرفی کارآموزی تابستان ۱۴۰۰

( ۲ )