زمان اعمال تخفیف دانشجویی( نیمسال اول ۱۴۰۰– ۹۹)

۲۵ مهر ۱۳۹۹ | ۱۰:۵۴ کد : ۱۲۲۳ اطلاعیه های معاونت فرهنگی دانشجویی
تعداد بازدید:۱۱۶۳
زمان اعمال تخفیف دانشجویی( نیمسال اول ۱۴۰۰ – ۹۹ ) با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۱۰/۴۵۶۰۴ مورخه ۹۴/۰۷/۰۴ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ، زمان اعمال تخفیف دانشجویانیکه شرایط بخشنامه مذکور را داشته باشند از تاریخ۹۹/۰۸/۱۷ لغایت ۹۹/۰۹/۳۰ اعلام می شود و بعد ازآن اقدامی مقدورنمی باشد. لذا از واجدین شرایط خواهشمند است با در دست داشتن اصل و کپی مدارک به امور دانشجویی دانشگاه مراجعه نموده و در صورت داشتن سوال با شماره تلفن ۰۲۶۴۴۲۱۰۱۶۴ الی ۸ داخلی های ۱۲۲ و ۳۸۴ تماس حاصل نمایند.
زمان اعمال تخفیف دانشجویی( نیمسال اول ۱۴۰۰– ۹۹)

( ۱ )