زمان تحویل گزارش نهایی کارآموزی

۳۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۲:۱۳ کد : ۱۳۱۵ اطلاعیه های معاونت علمی
تعداد بازدید:۴۴۲
زمان تحویل گزارش نهایی کارآموزی و مدارک پروژه نیمسال ۱-۹۹-۹۸ حداکثر ۳۰-۱۰-۹۸ می باشد . پژوهش- ارتباط با صنعت
زمان تحویل گزارش نهایی کارآموزی

( ۱ )