زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم ۹۹-۹۸

۲۳ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۸:۵۰ کد : ۱۳۳۶ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۱۸۶
ساعت شروع زمانبندی حذف و اضافه ۹:۳۰ دقیقه می باشد .
زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم ۹۹-۹۸

( ۷ )