اطلاعیه کار آموزی

۰۶ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۹:۵۵ کد : ۱۴۴۹ آخرین اخبار
تعداد بازدید:۳۶۵
دانشجویانی که در نیمسال ۲-۹۸-۹۹ واحد کارآموزی را اخذ نموده اند از تاریخ ۹۹/۰۳/۱۰ الی ۹۹/۰۳/۲۲ جهت دریافت معرفی نامه به اداره پژوهش مراجعه نمایند. عدم مراجعه به منزله حذف تلقی خواهد شد.
اطلاعیه کار آموزی

( ۱ )