آدرس سامانه های جدید

۱۲ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۸ کد : ۱۵۲۴ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۲۵۰۹۱
آدرس سامانه های جدید

آدرس سامانه مدیریت یکپارچه امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ( آموزشیار):  edu.iau.ac.ir

آدرس سامانه پاسخگویی (Ticketing) جهت دانشجویان و همکاران واحد های دانشگاهی: empticket.iau.ir

آدرس سامانه آموزش (فایل های آموزشی و راهنمای سامانه):amoozeshyar.iau.ir

راهنمای استفاده از سامانه آموزشیار (مخصوص اساتید)

راهنمای استفاده از سامانه آموزشیار (مخصوص دانشجویان)

راهنمای نمایش نمرات دانشجویان

کد واحد هشتگرد : 494

 


( ۱۸۹ )