نخستین کتاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد مجوز چاپ دریافت کرد

۰۳ مهر ۱۴۰۰ | ۰۸:۰۱ کد : ۱۶۴۸ آخرین اخبار
تعداد بازدید:۹۸
نقش نظم عمومی در شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در حقوق ایران و انگلیس نخستین کتاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد مجوز چاپ دریافت کرد که توسط حمید بذرپاچ استاد هیات علمی این واحد با همکاری جلیل مالکی اخذ شده است
نخستین کتاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد مجوز چاپ دریافت کرد

به گزارش روابط عمومی کتاب نقش عمومی در شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در حقوق ایران و انگلیس نخستین کتاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد می باشد که توسط استاد هیات علمی و مدیر گروه این واحد با همکاری جلیل مالکی از شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در تاریخ 1400/03/30 و بر اساس قراداد نوع سوم از شیوه نامه جامع نشر کتب علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 148/10/ص/99 مورخ 1399/03/14 موافقت شده و اخذ گردیده است.

 

کلید واژه ها: دکتر حمید بذرپاچ حمید بذر پاچ هیات علمی واحد هشتگرد نخستین کتاب واحد هشتگرد استادیار دانشگاه واحد هشتگرد


( ۱ )