زمان اعمال تخفیف دانشجویی( نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱ )

۱۹ مهر ۱۴۰۰ | ۰۹:۴۲ کد : ۱۶۵۶ اطلاعیه های معاونت فرهنگی دانشجویی
تعداد بازدید:۱۴۷
با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۱۰/۴۵۶۰۴ مورخه ۹۴/۰۷/۰۴ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ، زمان اعمال تخفیف دانشجویانیکه شرایط بخشنامه مذکور را داشته باشند از تاریخ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ لغایت ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ می باشد (بدیهی است این زمان غیرقابل تمدید و بعد از آن عذری پذیرفته نخواهدشد). لذا از واجدین شرایط خواهشمند است با در دست داشتن اصل و کپی مدارک به امور دانشجویی دانشگاه – طبقه اول – آقای کرمیار مراجعه نمایند.
زمان اعمال تخفیف دانشجویی( نیمسال اول  ۱۴۰۰-۱۴۰۱ )

( ۳ )