اطلاعیه درس کارآموزی

۱۹ مهر ۱۴۰۰ | ۱۱:۲۰ کد : ۱۶۵۷ اطلاعیه های معاونت علمی
تعداد بازدید:۳۷
دانشجویانی که در نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ واحد کارآموزی را اخذ نموده اند جهت اخذ معرفی نامه حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ به اداره پژوهش مراجعه نمایند . عدم مراجعه به منزله حذف تلقی خواهد شد. اداره پژوهش -دفتر ارتباط با صنعت
اطلاعیه درس کارآموزی

( ۱ )