بازدید تعدادی از دانشجویان حقوق از ندامتگاه مرکزی کرج

بازدید تعدادی از دانشجویان حقوق از ندامتگاه مرکزی کرج

۰۹ تیر ۱۳۹۵ | ۱۴:۲۶ کد : ۱۷۷ اطلاعیه های معاونت فرهنگی دانشجویی
تعداد بازدید:۱۹۶۱
تعدادی از دانشجویان حقوق دانشگاه ازاد واحد هشتگردبه همت دکتر حمید بذرپاچ مدیر گروه محترم و انجمن علمی حقوق در مورخ ۱ تیرماه ۱۳۹۵ از ندامتگاه مرکزی کرج بازدید کردند
بازدید تعدادی از دانشجویان حقوق از ندامتگاه  مرکزی کرج

تعدادی از دانشجویان حقوق دانشگاه ازاد واحد هشتگردبه همت دکتر حمید بذرپاچ مدیر گروه محترم و انجمن علمی حقوق در مورخ ۱ تیرماه ۱۳۹۵ از ندامتگاه مرکزی کرج بازدید کردند.
در این بازدید جلسه ای با محور آسیب شناسی زندان برگزار شد تا از آسیب هایی که در زندان بوجود می آید صحبت شود و از تدابیری که برای به حداقل رساندن این آسیب ها فراهم شده بود بازدید شد.
از جمله این تدابیر فعالیت زندانیان در کارخانه زندان و بخش های فنی حرفه ای، شرکت در طرح حفظ قرآن، مراجعه به کتابخانه و....بود.
همچنین دانشجویان از اندرزگاه ها و مراکز ورزشی و اشپزخانه بازدید کردند، تعدادی نیز به گفتگو با زندانیان پرداختند.


( ۱۰ )