آغاز سال تحصیلی جدید و فرارسیدن بهار تعلیم و تربیت بر رهجویان علم و دانش مبارک

۰۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۸:۱۵ کد : ۲۲۷ اطلاعیه های معاونت فرهنگی دانشجویی
تعداد بازدید:۲۱۶۲
آغاز سال تحصیلی جدید و فرارسیدن بهار تعلیم و تربیت بر رهجویان علم و دانش مبارک

( ۸ )