آغاز سال تحصیلی جدید و فرارسیدن بهار تعلیم و تربیت بر رهجویان علم و دانش مبارک

۰۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۸:۱۵ کد : ۲۲۷ اطلاعیه های معاونت فرهنگی دانشجویی
تعداد بازدید:۷۹۰
آغاز سال تحصیلی جدید و فرارسیدن بهار تعلیم و تربیت بر رهجویان علم و دانش مبارک

( ۳ )