بازدید دکتر شجاعی ریاست دانشگاه و هیئت همراه از برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۶-۹۵

۰۳ بهمن ۱۳۹۵ | ۲۳:۴۳ کد : ۴۳۹ اطلاعیه های معاونت فرهنگی دانشجویی
تعداد بازدید:۴۰۹۸
بازدید دکتر شجاعی ریاست دانشگاه و هیئت همراه از برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۶-۹۵

( ۶۵ )