به اطلاع دانشجویان ترم آخر یا ممتاز گروه حسابداری می رساند

۰۹ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۰:۰۵ کد : ۴۴۳ اطلاعیه های معاونت علمی
تعداد بازدید:۲۱۹۷
به اطلاع دانشجویان ترم آخر یا ممتاز گروه حسابداری می رساند در صورت داشتن مشکل در انتخاب واحد روز سه شنبه مورخ 95/11/19به گروه مراجعه فرمایند..
به اطلاع دانشجویان ترم آخر یا ممتاز گروه حسابداری می رساند

( ۳۴ )