فراخوان طرح های پژوهشی

۰۸ شهریور ۱۳۹۴ | ۰۲:۵۸ کد : ۴۷ آخرین اخبار
تعداد بازدید:۷۵۹
باتوجه به اهمیت و ضرورت به کارگیری یافته های علمی و پژوهشی در سیاست گذاری های حوزه زنان و خانواده ، بدین وسیله معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، مهمترین اولویت های پژوهشی خود را اعلام می نماید.

فراخوان طرح های پژوهشی:

باتوجه به اهمیت و ضرورت به کارگیری یافته های علمی و پژوهشی در سیاست گذاری های حوزه زنان و خانواده، بدین وسیله معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مهمترین اولویت های پژوهشی خود را اعلام می نماید.

لذا از پژوهشگران و محققان علاقمند متخصص و دارای شرایط دعوت می شود نسبت به ارائه طرح نامه پیشنهادی به این معاونت اقدام نمایند .

اعضای هیئت علمی جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد پژوهش دانشگاه مراجعه نمایند.