اطلاعیه مهم آموزشی - دانشجویی

تعداد بازدید:۴۹۵۰
دانشجویان گرامی ؛ با عنایت به انجام برخی جابجایی ها و تغییرات در تاریخ و ساعات امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۷-۹۶، لازم است جهت مشاهده و اطلاع دقیق ، به وب سایت دانشگاه مراجعه نمایید.
اطلاعیه مهم آموزشی - دانشجویی

 

"اطلاعیه مهم آموزشی - دانشجویی"

دانشجویان گرامی ؛

  با عنایت به انجام برخی جابجایی ها و تغییرات در تاریخ و ساعات امتحانات پایان ترم  نیمسال  اول 97-96، لازم است جهت مشاهده و اطلاع دقیق ، به وب سایت دانشگاه  مراجعه نمایید.

 

   "حوزه معاونت آموزشی و دانشجویی

 واحد هشتگرد


( ۲۶ )