اطلاعیه کارآموزی

۲۸ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۵:۱۰ کد : ۵۲۸ اخبار دانشگاه اخبار پژوهشی
تعداد بازدید:۷۳۲
به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که در نیمسال دوم ۹۸-۹۷ سال تحصیلی واحد درسی کارآموزی را اخذ نموده اند می رساند جهت انجام مراحل ثبت و دریافت معرفی نامه دوره کارآموزی تا پایان ۲۲ اسفند ماه سال جاری به دفتر ارتباط با صنعت مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه درس مربوطه حذف خواهد شدو عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجو خواهد بود .
اطلاعیه کارآموزی

( ۱ )