دانشجویان گرامی جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان به پروفایل دانشجویی خود مراجعه نمایید

تعداد بازدید:۴۷۹۱
همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی عکس دار الزامی است
دانشجویان گرامی جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان به پروفایل دانشجویی خود مراجعه نمایید


( ۱۳ )