بازدید رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد از حوزه برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی ۹۶-۹۵

تعداد بازدید:۲۸۸۲
به گزارش خبرنگار دانشگاه دکتر سید شاپوررضا شجاعی رئیس واحد هشتگرد در اولین روز برگزاری امتحانات پایانی نیمسال دوم تحصیلی ۹۶-۹۵ از حوزه امتحانی واحد هشتگرد که بالغ بر ۹۰۰ نفر دانشجو در حال امتحان بودند بازدید به عمل آورد .
بازدید رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد از حوزه برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی  ۹۶-۹۵


رئیس واحد هشتگرد در این بازدید گفت با توجه به فصل گرما در تمامی حوزه های امتحانی سیستم سرمایشی باید در حد مناسب وجود داشته تا دانشجویان تمرکز کافی داشته و تنها به امتحان فکر کنند .
دکتر شجاعی افزود : فضای امتحانات باید به دور از استرس و اضطراب و همراه با نظم و آرامش باشد تا دانشجویان بتوانند به خوبی حاصل زحمات خود را در طول یک نیمسال تحصیلی بدست آورند .
رئیس واحد هشتگرد با تاکید بر صحت و سلامتی امتحانات گفت : دانشجو باید در فضای رقابتی و سالم به سوالات امتحانی پاسخ دهد و عوامل برگزاری امتحانات که همه کارمندان دانشگاه می باشند نیز باید در راستای برگزاری مناسب ، سالم و بدون حاشیه امتحانات کمک کنند

روابط عمومی دانشگاه ازاد اسلامی واحد هشتگرد

 


( ۱۰ )