بازدید از موسسه محک

۳۱ تیر ۱۳۹۶ | ۱۰:۳۷ کد خبر : ۶۵۰ اخبار فرهنگی
تعداد بازدید:۲۷۴
قابل توجه کارکنان واساتید محترم جهت بازدید از موسسه محک درروز چهارشنبه مورخ ۴/۵/۹۶ ساعت ۸ صبح تا پایان وقت اداری مورخ۲/۵/۹۶ به دفتر فرهنگ اسلامی مراجعه نمایید
بازدید از موسسه محک