مسابقات پرتاب آزاد بسکتبال کارکنان خواهر واحد هشتگرد

۱۸ آذر ۱۳۹۶ | ۱۶:۱۲ کد : ۷۵۳
تعداد بازدید:۶۷۵
در روز پنجشنبه ۹ آذر در سالن ۱۵خرداد برگزار و خانمها طاهرخانی از واحد دبیرخانه- قهرمانی از واحد فرهنگی و بیگدلو از واحد دبیرخانه اول تاسوم شدند.
مسابقات پرتاب آزاد بسکتبال کارکنان خواهر واحد هشتگرد

( ۱ )