جلسه هماهنگی همایش روز جهانی کوهستان در واحد هشتگرد

۲۶ آذر ۱۳۹۶ | ۱۳:۳۸ کد : ۷۶۷
تعداد بازدید:۴۸۴
جلسه هماهنگی همایش روز جهانی کوهستان در واحد هشتگرد

در ابتدای این جلسه دکتر ولی ا.. کوهدار معاون آموزشی و دانشجویی واحد ضمن خوش آمد گویی به میهمامان و حضار، مختصر گزارشی از فعالیتهای ورزشی دانشجویان و کارکنان و همچنین برنامه های صورت گرفته توسط دانشگاهیان واحد هشتگرد بیان نمودند و سپس پیگیری جلسه در خصوص روز جهانی کوهستان با حضور تک تک افراد و پیشنهاداتی در خصوص برگزاری هر چه بهتر برنامه در روز همایش انجام گرفت.

همچنین دکتر کوهدار ضمن استقبال از انجام چنین جلساتی به مسئولین و نمایندگان حاضر در جلسه قول مساعدت در خصوص برگزاری، همکاری و استفاده از پتانسیلهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد را در اداره جات و بخشهای مختلف به آنان داده شد.