((( آگهی مناقصه )))

تعداد بازدید:۲۰۰۹
دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به واگذاری امور خدماتی ، تاسیسات و فضای سبز مورد نیاز خود به صورت حجمی با بکار گیری ۸ نفر نیروی پیمانکاری به شرکت واجد الشرایط اقدام نماید .
((( آگهی مناقصه )))

لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود پس از واریز مبلغ 300.000ریال (غیرقابل استرداد) به شماره حساب 0105674257001 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد، نزد بانک ملی ایران ، به همراه اصل فیش واریزی و مدارک احراز هویت و تصویر گواهی تعیین صلاحیت صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به نشانی:هشتگرد – میدان صنعت – بلوار شهدا – خیابان شهید صدوقی ( سایت اداری شهرستان ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد – اداره عمران مراجعه یا با شماره 02644236091 تماس حاصل نموده و نسبت به دریافت اسناد و برگ شرایط عمومی شرکت در مناقصه و بازدید از محلهای مورد نظر اقدام نمایند.

  • مهلت فروش و عودت اسناد به مدت 20 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی می باشد . ( ساعت کاری از روز شنبه الی چهارشنبه از ساعت 30/7 صبح لغایت 10/16 می باشد )
  • هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات دارای اختیار تام است.
  • شرکت کنندگان در مناقصه ملزم به واریز حداقل مبلغ 150.000.000 ریال سپرده شرکت در مناقصه به شماره حساب 0105674257001 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد نزد بانک ملی ایران و یا ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد .
  • همچنین سایر شرایط در فرم های اسناد مناقصه مندرج می باشد .

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد