تقویم دانشگاهی دوره تابستان سال تحصیلی95-94

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۵:۱۴ کد : ۸ اطلاعیه های معاونت فرهنگی دانشجویی
تعداد بازدید:۹۳۰
بر اساس ماده73 آئین نامه آموزشی و بخشنامه شماره 35359/30 مورخ7/06/94 تقویم ترم تابستان به صورت زیر خواهد بود:
تقویم دانشگاهی دوره تابستان سال تحصیلی95-94

تقویم دانشگاهی دوره تابستان سال تحصیلی95-94

 

بر اساس ماده73 آئین نامه آموزشی و بخشنامه شماره 35359/30 مورخ94/06/07 تقویم ترم تابستان به صورت زیر خواهد بود:

1-     ثبت نام و انتخاب واحد : از روزسه شنبه 95/04/01   تا پایان روز پنجشنبه    95/04/04 (ثبت نام اینترنتی)

2-     شروع کلاسها : از روز شنبه 95/04/05 .

3-     حذف واضافه: 95/04/05

3-     پـایان درس : آخرین روز هفته هشتم – روز پنجشنبه 95/05/28

4-     امتحانات پایان ترم : از روز شنبه 95/05/30 تا پایان روز پنجشنبه 95/06/04

                                    


( ۷ )