تلاش نیروهای زحمتکش امور پشتیبانی و خدمات واحد برای پاکسازی راه عبور و پله ها برای دانشجویان و اساتید و کارکنان

۰۹ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۴:۰۱ کد : ۸۱۵ آخرین اخبار
تعداد بازدید:۱۳۵۱
تلاش نیروهای زحمتکش امور پشتیبانی و خدمات واحد برای پاکسازی راه عبور و پله ها برای دانشجویان و اساتید و کارکنان


( ۶ )