ساعات تمرین تیمهای ورزشی دانشجویان در نیمسال اول ۹۸-۹۷

۲۱ مهر ۱۳۹۷ | ۱۵:۰۸ کد : ۹۷۱ اخبار ورزشی
تعداد بازدید:۱۸۴
ساعات تمرین تیمهای ورزشی دانشجویان در نیمسال اول ۹۸-۹۷

ساعات تمرین تیمهای ورزشی دانشجویان در نیمسال اول 98-97

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

سالن

نام مربی

ساعات تمرین

روز ها

رشته ورزشی

1200 نفره

خانم شیوا فرخی

16:30 - 15

یکشنبه سه شنبه

والیبال خواهران

بعثت

محمد کرمیار

18 16:30

شنبه 4 شنبه

والیبال برادران

پوریای ولی شهرجدید

سپهر نصرالهی

21 19:30

2 شنبه

بسکتبال برادران

19:30 - 18

4 شنبه

جهادگران جنب بانک ملی آموزش پرورش

پیام جمارانی

15:30 - 14

شنبه - دوشنبه

تکواندو برادران

1200 نفره جوینی

همت لهراسبی

16 14:30

1 شنبه

فوتسال برادران

15 13:30

5 شنبه

1200 نفره جوینی

 

18 16:30

شنبه - دوشنبه

کارکنان برادر

جهادگران جنب بانک ملی آموزش پرورش

خانم مژگان زارع

17:30 16:30

1 شنبه 3 شنبه

کارکنان خواهر

 

 


( ۱ )

نظر شما :