آرشیو اخبار

حمایت از اختراعات دانشگاه آزاد اسلامی

حمایت از اختراعات دانشگاه آزاد اسلامی

به منظور حفظ حقوق معنوی و علمی افراد در برخورداری از مزایای اختراعات خود و حمایت از این آثار و به مرحله تولید رساندن دستاوردهای نوین، اختراعات اعضای هیأت علمی، ‌دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان سما و یا هر نهاد و سازمان وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی مورد حمایت قرار می گیرند.

ادامه مطلب
چهارمین جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی

چهارمین جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی

اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان گرامی جهت شرکت در چهارمین جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی به تارنمای جشنواره به آدرس ذیل مراجعه و ثبت نام فرمایند: TDC.IAU.IR/FARHIKHTEGAN

ادامه مطلب
آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

بدینوسیله به اطلاع میرساند دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد در نظر دارد بوفه دانشجویی دانشگاه را به مساحت 390 متر مربع از تاریخ 14/1/95 لغایت 31/6/95 از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

ادامه مطلب