آرشیو اخبار

تحویل گزارش کارآموزی

تحویل گزارش کارآموزی

دانشجویانی که در نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به کارآموزی اعزام شده اند حداکثر تا تاریخ ۹۹/۱۱/۱۵ گزارش نهایی و گواهی پایان دوره خود را به اداره پژوهش دانشگاه تحویل نمایند . عواقب ناشی از تاخیر بعهده دانشجو می باشد . دفتر پژوهش -ارتباط با صنعت

ادامه مطلب