آخرین اخبار - آرشیو

قابل توجه اساتید هیأت علمی غیر بورس

لطفا برای دریافت پایه ، فرم درخواست ترفیع سالیانه(جدید) را از سایت دانشگاه(منوی اداره پژوهش-دفتر پژوهش-سایر امور پژوهشی-فرم درخواست ترفیع ) دریافت و بعد از تکمیل موارد به صورت تایپ شده به همراه مستندات به کارگزینی هیأت علمی تحویل دهید.

ادامه مطلب