آخرین اخبار - آرشیو

بخشنامه پژوهشی

عطف به بخشنامه ی شماره 58451/81 مورخ 11/6/93 مندرج در سایت ، کلیه اساتید هیئت علمی که علاقمند به عضویت در کارگروههای ذکر شده در فایل پیوست هستند ، حداکثر تا مورخ 15/7/93 رزومه ی علمی خود را به دفتر پژوهش تحویل دهند

ادامه مطلب