آخرین اخبار - آرشیو

انتصاب معاون آموزشی و دانشجویی واحد

طی حکمی از سوی آقای دکتر افتخاری رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد و با مجوز سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، آقای دکتر امیر مقتدایی راد، عضو هیات علمی دانشگاه و استادیار گروه مهندسی برق به عنوان معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه منصوب گردیدند.

ادامه مطلب