اطلاعیه های معاونت علمی - آرشیو

برنامه زمانبندی انتخاب واحد و تقویم آموزشی نیمسال اول 95-94
برنامه زمانبندی انتخاب واحد و تقویم آموزشی نیمسال اول 95-94

برنامه زمانبندی انتخاب واحد و تقویم آموزشی نیمسال اول 95-94

برنامه زمانبندی انتخاب واحد و تقویم آموزشی نیمسال اول 95-94 به شرح زیر اعلام می گردد. در ضمن زمانبندی ثبت نام دانشجویان ورودی جدید متعاقباً اعلام خواهد شد.

ادامه مطلب