اخبار تصویری

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد از عزم و اراده این واحد دانشگاهی برای  فعال کردن تعاونی مسکن در شهر جدید هشتگرد در راستای رفاه حال دانشگاهیان خبر داد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد از عزم و اراده این واحد دانشگاهی برای فعال کردن تعاونی مسکن در شهر جدید هشتگرد در راستای رفاه حال دانشگاهیان خبر داد.

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه دکتر رمضان جهانیان در نشست مشترکی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد با تاکید بر برنامه‌هایی که واحد هشتگرد برای حل مشکلات رفاهی و معیشتی استادان و کارکنان دانشگاه در نظر دارد، تاکید کرد: قشر فرهیخته و زحمت کش دانشگاهی باید تمام توان خود را در انجام امور علمی و فرهنگی بکار گیرد اما داشتن دغدغه های معیشتی و مسکن می تواند بر این امر تاثیر نامطلوبی داشته باشد .

ادامه مطلب