اخبار تصویری

اخذ مجوز ۴ رشته جدید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

اخذ مجوز ۴ رشته جدید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

با تلاش همکاران در حوزه معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد در تکمیل همه فرایندها در سامانه دفتر گسترش مطابق بخشنامه و آیین‌نامه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی، بیش از ۱۰ رشته جدید ثبت شد که برای ۴ رشته مجوز صادر شده و ۶ رشته دیگر در حال بررسی و پیگیری است.

ادامه مطلب