دفترچه تلفن دانشگاه

راهنمای تلفن های دانشگاه 

    شماره تلفن سانترال ساختمان اصلی :8 الی 44210164 026

حوزه ریاست

دفتر ریاست

142

اداره روابط عمومی

123

اداره امور شاهد و ایثارگر

123

حوزه معاونت علمی

دفتر معاونت

136

اداره آموزش

135

اداره امتحانات

173

کارگزینی هیات علمی

146

اداره پژوهش

137

فناوری اطلاعات

153-154

فارغ التحصیلان

148

حوزه معاونت اداری مالی

دفتر معاونت

143

صندوق رفاه

145

دبیرخانه

185

مالی دانشجویی

130

حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی

دفتر معاونت

134

مسئول امور دانشجویی و مشاوره

385

تربیت بدنی

171

امور تغذیه

384

مشمولین و نقل و انتقالات

122

مسئول امور فرهنگی و اجتماعی

381

دانشکده

دفتر رئیس دانشکده

301

مسئول آموزش دانشکده

323

کارشناس گروه کامپیوتر و برق و صنایع

320

کارشناس گروه  مهندسی عمران  نقشه برداری

600

کارشناس گروه  مهندسی معماری

322

کارشناس گروه  مهندسی مکانیک

322

کارشناس گروه حقوق و معارف و مدیر گروه عمومی

128

کارشناس گروه حسابداری

325

کارشناس امور کلاسها (دانشکده فنی)

308

بایگانی آموزشی

149

کارشناس امور کلاسها (ساختمان اصلی)

183

مدیر گروه معماری

310

مدیر گروه عمران

331

مدیر گروه نقشه برداری

331

مدیر گروه کامپیوتر و برق

313

مدیر گروه مکانیک

314

مدیر گروه حقوق

315

مدیر گروه حسابداری

316

مدیر گروه معارف

180

حراست

دفتر حراست

110-115

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۳ دی ۱۳۹۹