دفترچه تلفن دانشگاه

راهنمای تلفن های دانشگاه

شماره تلفن سانترال ساختمان اصلی :8 الی 44210164 -026

حوزه ریاست

مخاطب

داخلی

دفتر ریاست

142

اداره روابط عمومی

281

اداره امور شاهد و ایثاگران

157

حراست

110

دانشکده فنی مهندسی

دفتر مدیریت دانشکده

301

حوزه

معاونت آموزشی و دانشجویی

معاون آموزشی و دانشجویی

136

اداره امور آموزشی

135

کارگزینی هیات علمی

146

کارشناس گروه

کامپیوتر و برق

320

کارشناس گروه

مهندسی عمران

مهندسی نقشه برداری

320

کارشناس گروه

مهندسی معماری

322

کارشناس گروه

مهندسی مکانیک

مهندسی صنایع

323

کارشناس  گروه

    حقوق و معارف

128

کارشناس گروه

گروه حسابداری

325

کارشناس امور کلاسها

183-308

مسئول امور دانشجویی

134

کارشناس تربیت بدنی

171

کارشناس فارغ التحصیلان

148

کارشناس مشمولین و نقل و انتقالات

122

کارشناس امتحانات

173

بایگانی دانشجویی

149

 

معاون اداری و مالی

143

اداره امور اداری و منابع انسانی

176

تدارکات و کارپردازی

181

 

کارشناس صندوق رفاه 145

دبیرخانه

185

اداره امور مالی

129

مالی کارکنان

131

مالی دانشجویی

130

جمعدار اموال

124

تاسیسات

120

ابدارخانه طبقه سوم

138

ابدارخانه طبقه دوم

132

حوزه

پژوهش و فناوری

رئیس اداره پزوهش و فناوری

137

کارشناس پژوهش و فناوری

137

کارشناس کارگاهها و آزمایشگاهها

157

کارشناس فناوری اطلاعات

153-154

کارشناس کتابخانه

139

حوزه فرهنگی

دفتر فرهنگ اسلامی

180

حوزه عمرانی

اداره امور عمرانی

140

 

انتظامات برادران درب اصلی

113

انتظامات خواهران

114

 
 

 

 

راهنمای تلفن های

مدیران گروه

اداره / دفتر

داخلی

مدیر گروه معماری

310

مدیر گروه عمران

311

مدیر گروه نقشه برداری

312

مدیر گروه کامپیوتر و برق

313

مدیر گروه مکانیک

314

مدیر گروه حقوق

315

مدیر گروه حسابداری

316

 
شماره تلفن سانترال ساختمان اصلی :8 الی 44210166 -026

روابط عمومی دانشگاه