بخشنامه ها

 

 

ردیف

موضوع بخشنامه:

تاریخ درج 

دانلود
۱

شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی

۱۳۹۴/۰۴/۲۰

۲

امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

۱۳۹۴/۰۴/۲۰

۳

انجمن های علمی، ادبی و هنری

۱۳۹۴/۰۴/۲۰

۴

انجمن های علمی دانشجویی

۱۳۹۴/۰۴/۲۰

۵

آئین نامه برگزاری همایش های علمی -پژوهشی

۱۳۹۴/۰۴/۲۰

۶

آیین نامه طرح های پژوهشی

1399/10/20

7

تشویق مقاله ها و آدرس دهی

۱۳۹۴/۰۴/۲۰

8

کنفرانس های علمی داخل کشور

۱۳۹۴/۰۲/۲۰

9

متمم شیوه نامه انجمن های علمی دانشجویی

۱۳۹۴/۰۲/۲۰

10

شیوه نامه تشویق مقالات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

1399/10/20

11

آیین نامه آموزش های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت

1395/05/24

12

شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش های بین المللی معتبر خارج از کشور

1395/05/24

13

شیوه نامه اجرایی آئین نامه مالکیت فکری (معنوی ) دانشگاه آزاد اسلامی

1395/05/24

14

علوم و،تحقیقات و فناوریابلاغ تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و کمیسیون انجمن های علمی وزارت

1395/05/24

15

ارایه دستاوردهای پژوهشی و فناورانه با قابلیت ثبت اختراع یا تجاری شدن

1395/06/20

16

شیوه نامه اجرایی تاسیس شرکت های دانش بنیان فرهنگی ،هنری و اجتماعی

1395/06/20

17

بخشنامه انتشار کتاب 

1399/10/20

18

دستور العمل تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشی

instruction of final report.pdf

1395/07/19

 

 

 

آخرین ویرایش۲۱ دی ۱۳۹۹