رئیس اداره پژوهش

        رئیس اداره پژوهش و فناوری

                                                          

                                          آقای مهندس علیرضا رمضانی

                                                                                                                                      

تحصیلات دانشگاهی :

کارشناسی رشته مهندسی عمران -عمران از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان ( دانش آموخته ممتاز سال 1375)

کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران – سازه از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب  (1395)

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی رفتار بیرون کشیدگی الیاف قلاب دار از ماتریس پایه سیمانی

سوابق اجرایی :

کارشناس عمران مرکز دانشگاهی فراهان تحت پوشش واحد اراک از سال 1377 الی 1382

رئیس امور فنی و عمرانی واحد فراهان از سال 1382 الی 1385

مدیر کل فنی و عمرانی واحد فراهان از سال 1385 الی 1395

عضو شورای عمرانی دانشگاه های آزاد اسلامی استان مرکزی تا سال 1395

دارای پروانه اشتغال پایه یک (با صلاحیت ارشد ) نظام مهندسی ساختمان

دارای گواهی نامه بین المللی بازرسی جوش ( جوشکاری سازه ها)

عضو کمیته های کنترل مضاعف نظارت و استحکام بنای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی از سال 1387 تاکنون

مهندس نمونه سال 1394 از سوی نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

عضو ستاد اقامه نماز و هیات امنای مسجد واحد فراهان در سالهای 1390 تا 1394

کارشناس خبره دادگستری از سال 1377 تاکنون