کارشناسان دفتر استخدام اعضای هیأت علمی

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   شرح وظایف اداره کارگزینی هیات علمی:

 

-اخذ استعلام از دفتر حراست ، تنظیم وصدور احکام انتصاب مسئولین اجرائی دانشگاه،

-صدور احکام کارگزینی ( تغییر ضریب ریالی حقوقی ، برقراری حق تاهل ، برقراری حق اولاد ، برقراری حق الزحمه سرپرستی ، انتقال ، ماموریت ، احتساب پایه ، فوق العاده ها وغیره ) وارسال آن به مبادی مربوطه،

-مکاتبات و ابلاغ آخرین تغییرات ماهیانه حقوق ومزایای اعضای هیات علمی به امور مالی و ذیحسابی،

-کنترل وتائید کلیه لیست های مالی وحقوق ودستمزد مربوط به اعضای هیات علمی،

-تهیه وتنظیم آمارها ولیست های اعضای هیات علمی به تفکیک های متنوع جهت ارائه به قسمت های مختلف دانشگاه،

-جمع آوری اطلاعات، تنظیم مدارک و پرونده های اعضای هیات علمی جهت طرح درجلسه های هیات انتظامی بدوی ، صدور صورتجلسه مربوطه، صدور ابلاغ ها و اعلام های رای ، دریافت تقاضاهای تجدید نظر ومکاتبات مربوط به هیات تجدید نظر با سازمان مرکزی دانشگاه،

-انجام تسویه حساب ومحاسبه مطالبات اعضای هیات علمی که به دلایل مختلف رابطه استخدامی آنان با دانشگاه قطع می گردد،

-صدورکارت شناسایی P.V.C برای اعضای هیات علمی،

-مکاتبات مربوط به تخفیف شهریه فرزندان اعضای هیات علمی با سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی،

-صدور انواع گواهی سابقه کار وگواهی اشتغال به تدریس برای اعضای هیات علمی جهت ارائه به سازمانهای مختلف و وزارت امور خارجه براساس نیاز و درخواست اساتید،

-ارسال بخشنامه ها ومکاتبات مربوط به برگزاری کارگاه های آموزشی اعضای هیات علمی از طریق دبیرخانه منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی،

-تهیه وتنظیم انواع گردشکارها وخلاصه وضعیت اعضای هیات علمی جهت ارائه به مسئولین محترم دانشگاه،

 

-تهیه گزارش های مربوط به کارگزینی ومکاتبات موردی با سازمان مرکزی دانشگاه آزاداسلامی،

-بررسی و اقدام درخواست های تغییر وضعیت همکاری، انتقال، ماموریت وغیره مربوط به اعضای هیات علمی،

-برگزاری کارگاههای آموزشی ضمن خدمت ویژه اعضای هیات علمی،

-بررسی و پاسخ گوئی به سوالات و درخواست های تلفنی اعضای محترم هیات علمی،

 

-هماهنگی و مکاتبه با سایر واحدهای دانشگاهی به منظور اسکان اعضای هیات علمی در تعطیلات نوروزی،

-دریافت برگ انتخاب واحد و نامه شهریه ترمی بورسیه ها و کنترل و ارسال نامه های پرداخت به امور مالی،

-انجام کلیه مکاتبات بورسیه ها اعم از استعلام وضعیت تحصیلی و درخواست مدارک تحصیلی و غیره ،

-ارسال مدارک مربوط به فراغت از تحصیل بورسیه ها مشمول نظام وظیفه و تقاضای استفاده از طرح خدمت و انجام بقیه امور آنان،

-برگزاری جلسات کمیته منتخب و بررسی و تصویب موارد ترفیع، ارتقاء و تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به آزمایشی و آزمایشی به قطعی،

-تمدید تقاضای مرخصی بدون حقوق وارسال آن به سازمان مرکزی پس از موافقت مسئولان واحد،

-دریافت تقاضای مرخصی استعلاجی و انجام اقدامات مربوطه ( قطع و برقراری حقوق و مزایای متقاضیان )،

-مکاتبات درخصوص مجوز مرخصی بدون حقوق برای متقاضیانی که بیش از حد تعیین شده خواهان دریافت مرخصی می باشند،

-مکاتبه با سازمان مرکزی درخصوص بازگشت از مرخصی بدون حقوق اعضای هیات علمی و همچنین مکاتبه با امورمالی درخصوص بازگشت از مرخصی استعلاجی،

-مکاتبات با دانشکده و امور مالی درخصوص استعلام وام ها قبل از درخواست مرخصی بون حقوق،

-ثبت مرخصی ها و غیبت ها و ماموریت های اعضای هیات علمی دارای سمت اجرایی در کارتکس بطور ماهیانه،

-بررسی بازخرید مرخصی سالیانه اعضای هیات علمی دارای سمت اجرایی،

-کنترل گزارشهای حضور و غیاب کلیه گروههای آموزشی دانشکده ها و تطبیق آن با لیست حقوق و مزایا بطور ماهیانه،

-مکاتبات با دانشکده ها درخصوص عدم ارسال بموقع گزارش حضور و غیاب اعضای هیات علمی،

-مکاتبات با دانشکده ها درخصوص اعلام صلاحیتهای عمومی بصورت ( قطعی / پیمانی ) که از سوی دفتر استخدام هیات علمی  سازمان مرکزی ارسال شده است،

-پیگیری گزینش عمومی اعضای هیات علمی از دفتر گزینش واحد وسازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی،

-پیگیری صلاحیت های علمی اعضای هیات علمی که صلاحیت آنان تاکنون واصل نشده است،

-مکاتبات با دانشکده ها درخصوص اعلام نتایج صلاحیتهای علمی،

-محاسبه و تنظیم جداول کسرکاری روسا ، معاونین ، مدیران گروههای آموزشی مدیران ستادی واحد جهت استحضار ریاست واحد به طور ماهیانه،

-ارسال وام های خرید مسکن، ضروری، صندوق، ودیعه مسکن، اتومبیل و مابه التفاوت وام ودیعه مسکن به امورمالی،

 

 

 

آخرین ویرایش۰۲ شهریور ۱۳۹۸