بخشنامه های آموزشی

بخشنامه ها

 
link-bullet.gifآیین نامه تخفیف شهریه دانشجویی                                                                                                     

link-bullet.gifتخفیف                                                                                                                                    

بخشنامه تجلیل از پژوهشگران نمونه                                                                                                     
بخشنامه ترک تحصیل دانشجو                                                                                                            
بخشنامه غیبت دانشجویان                                                                                                               
تکمیل و اصلاح ماده 7 و 8 شیوه نامه اجرایی آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد                                                
آغاز روند اجرایی نقل و انتقالات دانشجویی برای نیمسال اول 98-97                                                                   
آ  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
آخرین ویرایش۲۹ خرداد ۱۳۹۷