مسئول امور مالی

     آقای مصطفی منصوری

  سمت : مسئول امور مالی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : حسابداری

 

 

آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۳۹۵