کانون ادبی دانشگاه

اهداف کانون:
✔️شناسایی استعداد و رفع نیازهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه در زمینه فعالیت کانون
✔️افزایش آگاهیهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه در زمینه فعالیت کانون
✔️برنامه ریزی جهت اوقات فراغت دانشجویان
✔️ترویج و تبلیغ فرهنگ غنی اسلامی در سطح دانشگاه با استفاده ار سبکها و شیوه های مختلف ادبیات ملی و مذهبی
✔️برنامه ریزی در جهت ارتقاء سطح ادبی دانشجویان
✔️تلاش و برنامه ریزی در جهت شناسایی، جذب و رشد و شکوفایی استعدادها و توانایی های دانشجویان
✔️تلاش در جهت تامین فضا و بستر مناسب جذب امکانات و تجهیزات لازم با استفاده از منابع و مراکز موجود در داخل و خارج از دانشگاه

 زمینه فعالیت کانون شامل موضوعات زیر می باشد:
✔️برگزاری جشنواره و همایش ادبی در دانشگاه
✔️برپایی جلسات نقد وبررسی شعر و داستان با حضور اساتید
✔️برپایی کلاسها و کارگاههای آموزشی در رشته های مختلف ادبی (شعر و داستان،................)
✔️برگزاری مراسم شب شعر و شب خاطره به مناسبت های ملی و مذهبی دردانشگاه
✔️انتشار نشریه تخصصی ادبی کانون
✔️انجام تحقیقات ادبی دررشته های مختلف با بهره گیری از اساتید
✔️دعوت از اساتید، ادیبان و شاعران برجسته کشوری جهت برگزاری سخنرانی و کلاسهای آموزشی در دانشگاه

شرح وظایف کانون:
کانون در جهت رسیدن به اهداف خود دارای وظایف زیر در زمینه فعالیت کانون می باشد:
1- برگزاری کلاسها و جلسات تخصصی برای اعضای کانون
2- برگزاری کلاسها و جلسات عمومی برای دانشجویان دانشگاه
3- انجام فعالیتهای تحقیقاتی و انعکاس نتایج آنها به دانشجویان
4- تولید و عرضه آثار فرهنگی هنری در سطح دانشجویی
5- اجرای برنامه های فرهنگی و همکاری در اجرای برنامه های مختلف دانشگاه
6- ارتباط و همکاری با دیگر کانونهای فرهنگی دانشجویی
7- شرکت در همایشها و مسابقات دانشگاهی و ملی
8- تلاش برای تأمین و تجهیز امکانات موردنیاز کانون
9- تلاش جهت افزایش تعداد اعضاء کانون

تبصره- اهداف و وظایف کانون کاملاً فرهنگی بوده و در زمینه های علمی، صنفی، ورزشی و سیاسی نخواهد بود.