محمد کشتکار

محمد کشتکار
مهندسی نرم افزار (کامپیوتر)
شاعر اهل بیت
شعرخوان در بین مدارس و سطح دانشگاهی
شاعر منتخب هنرستان شهرستان نظرآباد(سال93)

کلید واژه ها: محمد کشتکارشعر ادبیشعر