کیانا جبلی فرد

کیانا جبلی فرد
رشته تحصیلی : مهندسی معماری


دارای مقام اول در اولین جشنواره ی سیمرغ ادبی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد
شاعر منتخب در مسابقه ادبی دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور

شاعر منتخب در مسابقات ادبی دانشگاه خوارزمی

پیرو سبک شاهنامه و مسنوه نویس

فعال ادبی در سایت شعر نو

مولف کتاب مهراوه نامه

 

 

 

 

کلید واژه ها: شعر ادبی شعر کیانا جبلی فرد

آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸