مسئول امور دانشجویی

 

 

        آقای رضا بقایی سرابی

  سمت : مسئول امور دانشجویی

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : روانشناسی

آخرین ویرایش۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸